22 June 2020

10 bloget diellore më të mira për tu ndjekur në vitin 2020

LajmetLajmet Terheqjet Cash/ Barazimet me Punetore Kemi diskutu qe kur Naseri ose kushdo tjeter shkon ne pike edhe merr cash/ ban terheqje prej punetoreve, qito shuma […]
Kalkulatori