SHERBIMET

Shërbime të specializuara të energjisë solare
të detajuara për nevojat e familjes apo biznesit tuaj.


Projektim

Projektim për projekte të cfarëdo madhësie, projektim deri në detaje.

Shitje

Shitje të pajsisjeve përcjellëse për sistemet e energjisë solare Off-Grid dhe On-Grid.

Montim

Rata Solar ju mundëson edhe shërbimin e montimit si shërbim ndaras ose bashkë me sherbimet tjera.

Instalime Elektrike

Shërbime të specializuara të instalimeve elektrike civile dhe industriale.

Projektim dhe Instalim

Zgjidhja kompakte, projektim bashkë me instalim për nevoja të ngritjes dhe funksionalizimit të sistemeve me energji solare.

Panele Solare

Mbështetje edhe shitje edhe vetëm për panele solare.

Energji Termike

Shërbime të projektimit, instalimit dhe mbështetjes për projektet të energjisë termike.

192

Projekte të përfunduara në instalimet e energjisë solare Off-Grid dhe On-Grid.

85

Produkte me garancion dhe sipas teknologjisë së fundit.

125

Kontraktime të suksesshme për projekte madhore.

10

Vite përvojë në tregun lokal dhe rajonal.

Kalkulatori